Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Wybory samorządowe 2014

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów : Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego : Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze : Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach : Wyszukiwarka obwodów głosowania ze wskazaniem kandydatów : Informacja o składach osobowych komisji obwodowych : Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jasienica Rosielna : Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  : Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych : Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych  : Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerow list kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy wJasienicy Rosielnej : Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych : Komunikat w sprawie udostepnienia spisu wyborców : Wizualizacja wyborów samorządowych : Informacja Wójta Gminy dla wyborcow niepełnosprawnych : Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych : Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie : Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie : Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej : Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu, siedziby i harmonogramu dyżurów : Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych : Informacja Wójta Gminy o przedłożonych propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyboczych : Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej : Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej : Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic, liczby radnych oraz o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyb. : Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych : Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast : Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast : Informacja o zasadach tworzenia komitetu wyborczego wyborców : Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych : Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast : Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów na dzień 16 listopada 2014r. : Uchwały i wyjaśnienia PKW : Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego : Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  : Edytor do sporządzenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego : Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
Liczba pozycji: 37
1.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
2.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
3.Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze
4.Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach
5.Wyszukiwarka obwodów głosowania ze wskazaniem kandydatów
6.Informacja o składach osobowych komisji obwodowych
7.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jasienica Rosielna
8.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
9.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
10.Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
11.Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerow list kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy wJasienicy Rosielnej
12.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych
13.Komunikat w sprawie udostepnienia spisu wyborców
14.Wizualizacja wyborów samorządowych
15.Informacja Wójta Gminy dla wyborcow niepełnosprawnych
16.Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
17.Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
18.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
19.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej
20.Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu, siedziby i harmonogramu dyżurów
21.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
22.Informacja Wójta Gminy o przedłożonych propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyboczych
23.Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
24.Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
25.Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic, liczby radnych oraz o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyb.
26.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
27.Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
28.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
29.Informacja o zasadach tworzenia komitetu wyborczego wyborców
30.Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych
31.Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
32.Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów na dzień 16 listopada 2014r.
33.Uchwały i wyjaśnienia PKW
34.Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
35.Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
36.Edytor do sporządzenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
37.Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «