Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Wybory Prezydenta RP - 2015 rok

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze : Zmiana Informacji PKW o warunkach udziału w głosowaniu : Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP : Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze : Informacja OKW o składach tych komisji : Przypomnienie o terminach czynności określonych w kalendarzu : Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych : Informacja Wójta Gminy w sprawie spisu wyborców : Apel PKW do wyborców : Dodatkowe informacje PKW : Informacja PKW w sprawie udziału w głosowaniu : Informacja PKW w sprawie uprawnień mężów zaufania : Informacja w sprawie głosowania korenspondencyjnego : Informacja dla wyborców niepełnosprawnych : Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach , lokalach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych : Informacje PKW dot. głosowania w wyborach : Sklad Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie : Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015r. : Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych : Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu : Informacja Wójta Gminy o przedłożonych propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych : Informacja PKW dot.udziału w pracach obwodowych komisjach wyborczych : Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Liczba pozycji: 23
1.Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze
2.Zmiana Informacji PKW o warunkach udziału w głosowaniu
3.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP
4.Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze
5.Informacja OKW o składach tych komisji
6.Przypomnienie o terminach czynności określonych w kalendarzu
7.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
8.Informacja Wójta Gminy w sprawie spisu wyborców
9.Apel PKW do wyborców
10.Dodatkowe informacje PKW
11.Informacja PKW w sprawie udziału w głosowaniu
12.Informacja PKW w sprawie uprawnień mężów zaufania
13.Informacja w sprawie głosowania korenspondencyjnego
14.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
15.Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach , lokalach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
16.Informacje PKW dot. głosowania w wyborach
17.Sklad Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
18.Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015r.
19.Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
20.Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu
21.Informacja Wójta Gminy o przedłożonych propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.Informacja PKW dot.udziału w pracach obwodowych komisjach wyborczych
23.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «