Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Referendum ogólnokrajowe 2015
Liczba pozycji: 13
1.Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy komisji
2.Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
3.Informacja o składzie obwodowych komisji do spraw referendum
4.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powolania obwodowych komisji do spraw referendum
5.Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełn.
6.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów
7.Wyjaśnienia PKW dot. członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum oraz wzór zgłoszenia
8.Postanowienie Prezydenta RP o zarzadzeniu ogólnokrajowego referendum
9.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
10.Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
11.Informacja dot. dopisania do spisu wyborców, zgłoszenia zamiaru głosowania korenspondencyjnego, glosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
12.Informacja dotycząca powołania i pracy komisji obwodowych
13.Uchwala PKW w sprawie okreslenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «