Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Liczba pozycji: 14
1.Przypomnienie o zmianie czasu
2.Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez komisje w dniu wyborów
3.Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych
4.Prezentacje multimedialne PKW
5.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
6.Ogłoszenie o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Jasienicy Rosielnej
7.Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
8.Wyznaczenie miejsc na urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych
9.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
10.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
11.Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
12.Wyciąg z obwieszczenia PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu
13.Postanowienie Prezydenta zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów
14.Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «