Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2013r.
Uchwała Nr XXXI/259/2013Uchwala_XXXI_259_2013.pdf (49437 B)2013-10-03
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r
Uchwała Nr XXXI/260/2013Uchwala_XXXI_260_2013.pdf (29739 B)2013-10-03
Opisw sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Uchwała Nr XXXI/261/2013Uchwala_XXXI_261_2013.pdf (60202 B)2013-10-03
Opisw sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Jasienica Rosielna na lata 2013– 2014”
Uchwała Nr XXXI/262/2013Uchwala_XXXI_262_2013.pdf (30022 B)2013-10-03
Opisw sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała Nr XXXI/263/2013Uchwala_XXXI_263_2013.pdf (15906 B)2013-10-03
Opisw sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXI/264/2013Uchwala_XXXI_264_2013.pdf (24326 B)2013-10-03
Opisw sprawie: zakupu działki w miejscowości Orzechówka
Uchwała Nr XXXI/265/2013Uchwala_XXXI_265_2013.pdf (24365 B)2013-10-03
Opisw sprawie: zakupu działki w miejscowości Orzechówka
Uchwała Nr XXXI/266/2013Uchwala_XXXI_266_2013.pdf (24375 B)2013-10-03
Opisw sprawie: zakupu działki w miejscowości Blizne
Uchwała Nr XXXI/267/2013Uchwala_XXXI_267_2013.pdf (26713 B)2013-10-03
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Jasienica Rosielna do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «