Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2014r.
Uchwała Nr XLI/323/2014XLI_323_2014r.doc (24576 B)2014-07-02
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
Uchwała Nr XLI/324/2014XLI_324_2014r.doc (25088 B)2014-07-02
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013
Uchwała Nr XLI/325/2014XLI_325_2014r.doc (24064 B)2014-07-02
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2013r.
Uchwała Nr XLI/326/2014XLI_326_2014r.doc (24576 B)2014-07-02
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2013r
Uchwała Nr XLI/327/2014XLI_327_2014.pdf (39227 B)2014-07-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XLI/328/2014UchwaLa_XLI_328_2014R.doc (46080 B)2014-07-02
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/328/2014WPF_24cze.pdf (383632 B)2014-07-02
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/328/2014Przedsiewziecia_24cze.pdf (90526 B)2014-07-02
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XLI/329/2014XLI_329_2014r.doc (33792 B)2014-07-02
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Uchwała Nr XLI/330/2014XLI_330_2014r.doc (23552 B)2014-07-02
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XLI/331/2014XLI_331_2014 r.doc (24576 B)2014-07-02
Opisw sprawie zakupu działki w Orzechówce
Uchwała Nr XLI/332/2014XLI_332_2014r.docx (17432 B)2014-07-02
Opisw sprawie przejęcia przez Gminę Jasienica Rosielna zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka-Orzechówka -Stara Wieś
w miejscowości Orzechówka oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1962R Krosno-Jasienica Rosielna - budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Wola Jasienicka
Uchwała Nr XLI/333/2014XLI_333_2014r.doc (32256 B)2014-07-02
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jasienica Rosielna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XLI/334/2014XLI_334_2014r.doc (26112 B)2014-07-02
Opisw sprawie promowania ideologii gender.
Uchwała Nr XLI/335/2014XLI_335_2014r.doc (26112 B)2014-07-02
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «