Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Wybory samorządowe 2014

Informacja Wójta Gminy o przedłożonych propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyboczych
informacja------------------ ( B)2014-09-06
OpisWójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że w dniu 4 września 2014r . wpłynął wniosek mieszkańców Bliznego ( Małej Strony) o utworzenie siedziby obwodowej komisji wyborczej dla drugiego obwodu głosowania, w budynku Przedszkola w Bliznem lub w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem.
Zgodnie z art.13a Kodeksu wyborczego propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, zainteresowani mogą przedkładać wójtowi gminy na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów. Przedłożone propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych wójt niezwłocznie umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
informacjainformacja propozycja zmiana siedziby.pdf (211241 B)2014-09-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «