Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2012r.
Uchwała Nr XVIII/146/2012XVIII_146_2012.pdf (14272 B)2012-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
Uchwała Nr XVIII/147/2012XVIII_147_2012.pdf (21122 B)2012-06-20
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012
Uchwała Nr XVIII/148/2012XVIII_148_2012.pdf (22576 B)2012-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2011r.
Uchwała Nr XVIII/149/2012XVIII_149_2012.pdf (22588 B)2012-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZWiK za 2011r.
Uchwała Nr XVIII/150/2012XVIII_150_2012.pdf (17412 B)2012-06-20
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XVIII/151/2012XVIII_151_2012.pdf (31494 B)2012-06-20
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XVIII/152/2012XVIII_152_2012.pdf (37343 B)2012-06-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XVIII/153/2012XVIII_153_2012.pdf (51192 B)2012-06-20
Opisw sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr XVIII/154/2012XVIII.154.2012.pdf (308192 B)2012-06-20
Opisw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XVIII/155/2012XVIII_155_2012.pdf (24892 B)2012-06-20
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz działki
Uchwała Nr XVIII/156/2012XVIII_156_2012.pdf (16106 B)2012-06-20
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «